tersine mühendislik

tersine mühendislik

Terine mühendislik, yazılım, makine, mimari yapı, elektronik ekipman gibi ürünlerin parçalanarak yada demonte edilerek tasarım bilgilerinin çıkarılması işlemidir. Çoğu zaman büyük parçaların daha küçük ve fonksiyonel parçalara bölünmesi ve bilgilerin çıkarılması şeklinde yapılır. Tersine mühendislik parçaların tasarım bilgilerinin yanında üretim bilgilerinin de elde edilmesini sağlar. Firmaların çoğu zaman parçaları için teknik destek vermemeleri yada tekel durumda olmaları sıklıkla tersine mühendislik yönergelerine başvurulmasına sebep olmaktadır.

Tersine mühendislik ismi esasında tam olarak yapılan yada yapılması istenen işi ifade eder. Çoğu zaman sınırlı ilgi ile üretilmek istenen ürün için ek bilgiler ve üretim şemaları sağlar. Katman katman yada parça parça incelenen ürün geriye doğru adım adım gidilerek tekrar anlamlı bileşenlerinden tekrar elde edilir.

Özellikle elektronik firmaları çoğu zaman desteği sonlanmış yada alternatifi oluşturulmamış baskı devre kartlarını bu yöntemle tekrar üretir yada ürettirir. Bazende üretimden çekilmiş çeşitli kuruluşların ortada bıraktığı kullanıcılar mevcut ürünlerini yada cihazlarını kullanabilmek için eder parça ihtiyacını bu yöntemle karşılar. Bu sayede işlerlik süreklilik kazanmış olur

Bazen modası geçmiş bir parça yada ekipman başka amaçlarla kullanılmak istenebilir. Bu durumda yapılmak istenen yine tersine mühendislik yoluyla mekanizma yada yapının çalışma ilkeleri keşfedilerek ona yeni bir kullanım senaryosu kazandırılır. Ayrıca bazen eskiyen teknolojiler yeni teknolojilerle yine tersine mühendislik sayesinde birleşebilir ve/veya anlaşabilir

Bazı parçalar yada yapılar için gerekli olan teknik çizimleri bulmak imkansız olduğunda elde bulunan ürün tersine mühendislik yöntemleri kullanılarak tekrar elde edilir. Bu sayede bozuk olan makineler çalışır duruma, çalışmaya pcb ler ise yeniden işler hale gelir.

Bazen işletmeler kendi ürünleri için de tersine mühendislik yöntemleri kullanabilmektedirler. Örneğin 50 yıl önce üretilen bir ürün için dijital veriden söz etmek imkansızdır. Bu durumda elde bulunan ürün tersine mühendislikle tekrar elde edilebilir. Buna ek olarak teknik çizimleri kağıt üzerine basılı olan ürünlerinden yeniden sayısal olarak üretilmesi sözkonusuysa ürünün 3d baskı gibi güncel tekniklerle elde edilmesi kolaylaşmaktadır.

Tersine mühendislik bir dizi ciddi aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ürünün fiziksel, elektriksel ve kimyasal bilgilerini toplamak, bunları dijital olarak depolamak ve depolama sonrası tasarım yada modelleme teknikleri kullanarak sayısal bir kopyasını oluşturmaktır, elbette modern araçlar kullanarak.

Tersine mühendislik ihtiyaçlarınız için mevcut iletişim yollarından birini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.